f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Embracing digital

Week 1

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 videos, 1 audio, 1 reading
Video: Crowdsourcing
Audio: Listening Exercise
Video: Collocations For Job Interview

Week 2

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

2 videos, 1 audio, 1 reading
Graded: Advanced Business Principles

Takip Edin.

a

Kurumsal Sosyal Medya Eğitimi

Kurumsal Sosyal Medya Eğitimi

İletişim - Eğitim
m

Kurum çalışanları ve devamında birlikte çalışılan kurumların çalışanları için sosyal medya kullanımının teknik, içerik ve etik değerlerine ilişkin yetkinlik eğitiminin verilmesi, katılımcıların yasal mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve kurum – çalışan arasındaki sosyal medya kullanım ilişkisinin bir sözleşmeyle standart ilkelere bağlanması faaliyetini içeren kurumsal bir strateji projesi.
Sosyal ağlarda kurumsal imaja zaran veren içerikler; bilinçli - bilinçsiz karalama paylaşımları, kurum hizmetinden faydalananların şikayetleri, kurum sırlarının ifşası, iletişim stratejisinde yapılan hatalar gibi konular başta olmak üzere kurumlara zarar verebilecek birçok içerik örneği bulunmakta.
Sosyal medyada yapılan en küçük hata bazen kurumların yıllar boyu inşa ettiği tüm itibarını yerle bir edebiliyor. Sosyal medyanın denetimsiz ortamı, kurumlar açısından ciddi önlemler alınmasını gerektiriyor.
Kurumsal sosyal medya hesaplarının profesyonellere devredilmesi çözüm yollarından biri olabilir. Ancak bunun yanı sıra çalışanların kendi kişisel ağlarından kurum hakkında yapacağı paylaşımları da etik ilkelerle sınırlandırmak gerekiyor.
Bunun için, kamu kurumları / yerel yönetimler gibi faaliyet alanı hassas kurumların çalışanlarına bu konuda eğitim vermeleri, yeni çalışanlarıyla yapacakları iş sözleşmesine sosyal medya ve paylaşımlarla ilgili ayrı maddeler eklemeleri ve mevcut çalışanlarıyla sosyal medya konulu bir ek sözleşme akdetmeleri yararlı olacaktır.
Projenin ana amaçları ve beklenen faydaları şu şekilde sıralanabilir.
· Kurum ve devamında birlikte çalışılan kurumların sosyal medya kullanım stratejisinin yeniden değerlendirilmesi.
· Kurum tarafından belirlenen sosyal medya stratejisinin kurum – çalışan ilişkisi açısından geliştirilmesi.
· Mevcut stratejiye, belediye – çalışan ilişkisini düzenleyen teknik ve etik ilkelerin eklenmesi. Kurum ve çalışanlar arasında, konuyla ilgili etik değerler üzerinde somut bir fikir birliği oluşturulması.
· Çalışanların sosyal medya, kullanım özellikleri, sosyal medya hesap kullanımının genel faydaları, kurumsal sosyal medya stratejisi, kurumsal – kişisel sosyal medya hesaplarının kurum imajına sağlayacağı faydalar / yol açacağı zararlar, konuyla ilgili etik ilkeler ve hukuksal düzenlemeler konusunda bilgilendirilmesi.
· Eğitim sonrası, kurum ve tüm katılımcı çalışanlar arasında, kurumsal imajın ve kurumsal – kişisel hakların korunmasını hukuksal garanti altına alan bir sözleşmenin imzalanması. Bu sayede kişisel hakların, kurum imajının ve gizlilik seviyesindeki bilgilerin korunmasına yönelik somut bir anlaşmaya varılması.

· Faaliyet bütünü sonunda, kuruma ilişkin bilgi gizliliğine ve kurum imajına çalışanlar tarafından sosyal medya ortamında verilebilecek zararların önüne geçilmesi ve bu ilişkinin standart hale getirilmesi.
· Eğitimlerde, bu sistemlerin çalışanların kişisel gelişimine, kariyerine, şirketin marka algısına olumlu ve olumsuz etkilerinin gösterilmesi. · Sosyal medya kullanım bilincinin geliştirilmesi ve kurumsal stratejinin çalışanlar tarafından açık biçimde öğrenilmesi yoluyla, çalışanların özlük haklarının ve kendi kişisel haklarının korunmasına katkı sağlanması.
· Aynı zamanda, çalışanların sadece iş yaşamında değil, özel yaşamlarında da haklarını koruyan ve hukuksal bir yaptırıma uğramalarını engellemeyi hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilecek olması.

“Kurumsal Sosyal Medya Eğitimi“ dört aşamadan oluşmaktadır.
· Çalışanlara sosyal medya eğitiminin verilmesi
· Katılımcılara sertifika dağıtımı
· Kurum ve çalışanlar arasında “Sosyal Medya Kullanımı Kurumsal Sözleşmesi“nin imzalanması
· Eğitim çalışması tamamlandıktan sonra, kamu kurumlarında sosyal medya kullanımı üzerine sonuç raporunun sunulması
Eğitim çalışması Kurumların ve devamında devamında birlikte çalışılan kurumların tahsis edeceği salonlarda yapılacaktır.
Eğitim, üç ana başlıktan oluşmaktadır.
· Sosyal medya kavramının ve öncelikli sosyal medya araçlarının tanıtımı.
· Çalışanların kurumsal ve kişisel sosyal medya hesaplarını kullanımının kurum imajıyla ilişkisi, kurumsal bilgilerin gizliliği ve sosyal medya kullanımında etik ilkeler.
· Kurumsal sosyal medya stratejisinin bir parçası olarak kurum – çalışan sözleşmesinin anlamı ve üstlenilen yasal sorumluluk.
Eğitim içeriğiyle ilgili referans başlıklar aşağıda sıralandığı gibidir.
SOSYAL MEDYAYA GENEL BAKIŞ
· Sosyal medya tanımlamaları
· Sosyal medyanın özellikleri
SOSYAL MEDYA ARAÇLARI VE KULLANIM ÖRNEKLERİ
· Vloglar (Youtube, Vimeo, Dailymotion)
· Bloglar (Blogger, WordPress, Tumblr)
· Sosyal ağlar (Facebook, MySpace, Linkedin, WhatsApp Messenger, Wechat)
· Mikrobloglar (Twitter, Sina Weibo)
· İşbirlikçi uygulamalar (Wikipedia, Delicious)
· İçerik paylaşım siteleri (Youtube, Instagram, Flickr)
KAMU YÖNETİMİNDE SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI
· Goverment 2.0 Kavramı ve Özellikleri
· Resmi kurumsal ilgi alanları kapsamında çalışanların sosyal medya kullanımı
· Profesyonel ilgi alanları kapsamında çalışanların sosyal medya kullanımı
· Kişisel ilgi alanları kapsamında çalışanların sosyal medya kullanımı
KAMUNUN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA RİSKLER
· Kültürel sorunlar
· Değişime olan direnç
· Kurumsal/kişisel itibar kaybı
· Sosyal medya ve gerçeklik ilişkisi
· Sosyal medyada etik ve mahremiyet
· Sosyal medya ve troller
· Kurum çalışanlarının sosyal medya kaynaklı risklere yönelik farkındalığının tespiti ve kurum tarafından alınması gereken tedbirler
KAMUNUN SOSYAL MEDYA KULLANIMINDA ÖNERİLER
· Güvenlik ve gizlilik hususlarına riayet
· Paylaşımlarda etik hususlara riayet
· Aciliyet / kriz durumu planlarının yapılması
· Kurumsal sosyal medya hesaplarının kullanımı
· Kişisel sosyal medya hesaplarının kullanımı
· Kamu kurumu üst düzey yöneticilerinin sosyal medya hesaplarının kullanımı
· Kamu kurumu çalışanlarının sosyal medya hesaplarının kullanımı
· Sosyal medya ve yasal düzenlemeler
Her eğitim seansının süresi 60 dakika ve her bir eğitim başlığının süresi ortalama 20 dakikadır. Her eğitim seansı sonrasında, soru – cevap olanağı sunmak üzere ek 20 dakika kullanılabilir.
Bir eğitim seansına, kurum ve salon koşullarına bağlı olarak belirlenmek üzere, en az 40, en çok 100 çalışanın katılması önerilmektedir.
Eğitimin, internet bağlantısının ve powerpoint sunumuna olanak verecek teknik ekipmanın bulunduğu bir salonda yapılması ve her eğitim öncesinde teknik prova için uygun zamanın ayrılması gerekmektedir.
Eğitimin hemen sonrasında, katılımcılara sertifikaları dağıtılacaktır. Sertifikaların hazırlanması uygulayıcı firmanın sorumluluğu altındadır.
Her katılımcıyla sözleşmenin ne zaman ve ne koşulda imzalanacağı, insan kaynakları departmanıyla yapılacak toplantı sonrası belirlenecektir.
Sözleşme ise, uygulayıcı firmanın danışmanlığı eşliğinde Belediye Hukuk Servisi tarafından, kurumsal gerçekler ve deneyimler göz önüne alınarak hazırlanacaktır.
Eğitim programı sonrası, kamu kurumlarında sosyal medya yönetimine ilişkin bir sonuç raporu sunulacaktır. Bu rapor, konuyla ilgili bilimsel çalışmaları da içerecektir.
Geniş kapsamlı rapor içeriği için bağlayıcı olmayan referans başlıklar şöyle sıralanabilir.

User registration

Reset Password